Åpen klinikk: Lavt stoffskifte – T3 og NDT

Her kommer som annonsert video av vårt største event noensinne, der vi sammen med en egen ressursgruppe klarte å samle hele 460 gjester til en hyggelig kveld sammen med oss på Balderklinikken.

Dette ble en historisk begivenhet for oss på Balderklinikken, og vi er veldig glade for at så mange ville dele denne ettermiddagen sammen med oss. Vi håper nå at enda flere kan få glede av dette eventet gjennom disse filmene, og at vi med dette kan bidra til å spre viktig faglig kunnskap, som kan bidra til enda flere naturlig friskere liv. Vi vil igjen få lov å rette en stor takk til alle dere som har bidratt til at dette eventet ble til og at det ble en så stor suksess. Dette hadde vi ikke klart uten alle dere.

Snurr film!

1: Åpen klinikk: Lavt stoffskifte – T3 og NDT, Del 1.

2: Åpen klinikk: Lavt stoffskifte – T3 og NDT, del 2.

3. Åpen klinikk: Lavt stoffskifte – T3 og NDT, spørsmål og svar.

EKSTRA: «Åpen klinikk: Lavt stoffskifte – T3 og NDT», presentasjon.