Baldermetoden: Spesialisering

Vi jobber med et noe snevrere sykdomsspekter enn det fastlegen gjør til daglig. Vi behandler også en overvekt av pasienter med relativt diffuse plager, der pasientene ofte har lett lenge etter svar på hvordan de kan bli friskere. Vi er dermed vant til å utrede og behandle plager som andre har gitt opp å finne løsninger på.

På Balderklinikken har vi få spesialister i tradisjonell forstand. Imidlertid har vi spesialisert oss på årsaksrettet behandling.

Med en årsaksrettet måte å tenke på forsvinner også noe av behovet for å være spesialister på ulike kroppssystemer eller ulike sykdommer, da det ofte er slik at de underliggende årsakene til helseplager sitter «dypere» enn de spesifikke plagene i de ulike organene.

Eksempelvis kan feilstillinger i nakken forårsake plager fra mage og tarm. Eller: Redusert tarmfunksjon kan bidra til hudproblemer og psykisk sykdom.

Ved å være oppmerksom på slike sammenhenger i møte med pasienten, og legge opp behandlingen deretter, har vi gjort oss erfaringer som forsterker oppmerksomheten vi har på hvordan ulike deler av kroppen henger sammen. Vi ser at nettopp mangelen på helhetlig tenkning er en viktig grunn til at pasienten ikke har funnet løsninger på sine helseutfordringer tidligere.