Årsaker til stoffskiftesykdom

Det finnes per i dag ingen godt etablert og virkningsfull måte å bli kvitt autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen på. Antimikrobiell behandling av slike sykdommer er lite utforsket, og kan være veien å gå

Kvinner med Hashimotos sykdom lider av en stor symptommengde. Lavt stoffskifte er bare en medvirkende faktor til utviklingen av assosierte tilstander.(1)

Hashimotos sykdom er en av de vanligste sykdommen i skjoldbruskkjertelen, og innebærer blant annet betennelse i kjertelen,

 » Les mer om: Årsaker til stoffskiftesykdom  »

Baldermetoden – tid til deg

Du er sammensatt både som menneske og som fysisk skapning. Skal vi finne ut av hvilken behandling du trenger krever det ikke bare grundig utredning for å få oversikt over «fakta», men også hvordan du ser på årsaker til dine helseutfordringer, hvordan du ønsker å takle dine helseutfordringer, og hvordan vi kan tilpasse behandlingen til ditt livs forutsetninger.

Fastleger i Norge bruker 20 minutter på en konsultasjon med en pasient. Det er tilstrekkelig i mange tilfeller.

 » Les mer om: Baldermetoden – tid til deg  »

Baldermetoden: Spesialisering

Vi jobber med et noe snevrere sykdomsspekter enn det fastlegen gjør til daglig. Vi behandler også en overvekt av pasienter med relativt diffuse plager, der pasientene ofte har lett lenge etter svar på hvordan de kan bli friskere. Vi er dermed vant til å utrede og behandle plager som andre har gitt opp å finne løsninger på.

På Balderklinikken har vi få spesialister i tradisjonell forstand. Imidlertid har vi spesialisert oss på årsaksrettet behandling.

Med en årsaksrettet måte å tenke på forsvinner også noe av behovet for å være spesialister på ulike kroppssystemer eller ulike sykdommer,

 » Les mer om: Baldermetoden: Spesialisering  »

Baldermetoden – tverrfaglig samarbeid

Vi har et vidt spekter av behandlere på Balderklinikken som samarbeider om å gjøre deg friskere. Ikke bare er sykdomsbilder ofte av sammensatt karakter, men et og samme «kroppssystem» kan også nås på ulike måter, noe som kan gi større effekt enn én behandlingsform alene.

På Balderklinikken har vi ukentlige møter der alle behandlerne møtes for å diskutere pasienter (anonymt) som er til behandling hos oss. Det dreier seg gjerne om de mest utfordrende pasientene,

 » Les mer om: Baldermetoden – tverrfaglig samarbeid  »

Baldermetoden: Utvidet testreportoar

Det tar gjerne tid før ulike tester blir en del av det offentlige helsevesen. Vi gjennomfører tester som ikke er standard hos fastlegen, som for eksempel matintoleransetester, avføringsprøver (med et bredere analyseutvalg enn standardtester) og fullblodsanalyser av næringsstoffer.

Det er mye å hente fra samtale med pasienten når det gjelder å finne ut av hva som er galt og hvorfor. Og det er en stor fordel at det er slik, for samlet sett har testene som eksisterer for å finne ut av hva som er galt sine store begrensninger.

 » Les mer om: Baldermetoden: Utvidet testreportoar  »

Baldermetoden – forskningsbasert

Har du noen gang lurt på hvor alle helsegjennombruddene som det rapporteres om i media blir av? Med alle oppslagene om lovende metoder eller funn om for eksempel hva som kan kurere kreft, burde det ikke vært langt mindre sannsynlighet for å dø av kreft enn det som faktisk er tilfellet?

John Ioannidis er kanskje den som har fått aller mest oppmerksomhet når det gjelder å belyse hvordan dagens forskning fungerer,

 » Les mer om: Baldermetoden – forskningsbasert  »

Bedre svangerskap med osteopati

Osteopati kan hjelpe kroppens evne til å tilpasse seg forandringene og de påkjenningene som skjer under et svangerskap og selve fødselsprosessen.

Kroppen vår gjennomgår mange forandringer under en graviditet. Tidligere stadier av svangerskapet blir ofte assosiert med kvalme, hodepine og trøtthet. Ettersom tiden går og fosteret vokser skjer nye forandringer i kroppen på forskjellige plan. Noen kvinner har ikke spesielle plager under graviditeten mens andre er plaget av smerter i bekken og andre steder på kroppen. 

 » Les mer om: Bedre svangerskap med osteopati  »

Førstegangsundersøkelse hos gynekologen?

Hvis det er første gang man skal til en gynekologisk undersøkelse er det bestandig lurt å si ifra til legen om dette.  Da kan man ta ekstra hensyn, være ekstra forsiktig, og forklare litt nøyere. Det er ingen damer som liker å gjøre gynekologisk undersøkelse, det er helt sikkert. Det er en intim undersøkelse, der man bokstavelig talt er ganske avkledd. Det første som skjer er en liten samtale om man eventuelt har noen gynekologiske problemer,

 » Les mer om: Førstegangsundersøkelse hos gynekologen?  »

Årsaksrettet – ikke symptombasert medisin

Å finne den underliggende årsaken til sykdom gir bedre behandlingsresultater.

Av alle behandlinger som benyttes i dagens medisinske verden er mange av dem basert på innstillingen om at avvik i blodprøver eller sykdomssymptomer skal angripes direkte. Med andre ord: Har du smerter, får du smertestillende medikamenter. Har du lavt vitamin D, får du tilskudd av vitamin D. Har du betente ledd, får du betennelsesdempende medikamenter.

Det er særlig ved kroniske sykdommer denne tankegangen er utpreget.

 » Les mer om: Årsaksrettet – ikke symptombasert medisin  »

Baldermetoden

Når du kommer som pasient til oss har du visse forventninger om hvordan utredningen og behandlingen vil foregå. Forventningene har du kanskje fått – stykkvis og delt – gjennom andre som har vært hos oss, gjennom nettsidene våre eller omtale i media. Her gir vi deg en mer samlet beskrivelse av «Baldermetoden».

1. Årsaksrettet – ikke symptombasert – medisin. Det er en grunn til at du ikke er frisk. Vi legger ekstra innsats i å finne ut grunnen til at du ble og fortsatt er syk,

 » Les mer om: Baldermetoden  »

Cupping (kopping) hos akupunktøren

Tradisjonell kinesisk medisin, som akupunkturbehandling er en del av, benytter seg av flere teknikker for å gi bedre helse. En av disse er cupping/kopping, som brukes av akupunktøren for flere ulike plager.

Cupping gjennom tidene
Cupping er en behandlingsmetode som ble brukt allerede av de gamle Egypterne 1550 før Kristus. De beskriver blant annet våt cupping for å fjerne ”fremmede stoffer fra kroppen”. Hippokrates, legekunstens far, var også en stor tilhenger av cupping.

 » Les mer om: Cupping (kopping) hos akupunktøren  »

Behandling av Menieres sykdom

Årsaker
Det har tidligere vært antatt at Menieres oppstår som en direkte følge av trykkforandringer i det indre øret, nærmere bestemt i de såkalte membranlabyrintene. Disse membranene kan øke i størrelse på samme måte som en ballong når trykket inne i ballongen øker. Slike membranendringer kalles hydrops. Imidlertid er ikke slike hydrops funnet hos alle med Menieres sykdom og hydrops blir også funnet ved autopsi hos relativt mange som ikke har symptomer på Menieres sykdom mens de levde.  » Les mer om: Behandling av Menieres sykdom  »