Helicobacterinfeksjon – behandle eller ikke behandle?

Bakterien Helicobacter pylori er den viktigste årsaken til magesår.

I Norge er 30-40 prosent av befolkningen infisert av magesekkbakterien Helicobacter pylori, noe som gjør den til en av de vanligste kjente sykdomsfremkallende organismene i Norge. De fleste utvikler imidlertid ikke sykdommer i magesekken, eller resten av fordøyelseskanalen. Bare en av fem-seks som har denne bakterien vil utvikle magesår (ulcussykdom) i løpet av livet. Magesekkreftrisikoen er seksdoblet ved H pylori-infeksjon, men siden det er kun ca en av 18000 personer i Norge som utvikler magekreft i løpet av fem år (krefregisteret.no) innebærer det at risikoen for å få  magesekkreft er liten både med og uten H pylori-infeksjon.

 » Les mer om: Helicobacterinfeksjon – behandle eller ikke behandle?  »