Psykomotorisk fysioterapi

Hasan

Har ikke dine kroppslige symptomer blitt bedre på tross av at du har forsøkt ulike behandlinger? Føler du at du kommer til kort med kun samtaler?

Psykomotorisk fysioterapi gir mulighet til å romme tanker, følelser og kroppslige syptomer igjennom det å være tilstede i egen kropp. Sammen med pasienten ønsker vi å skape et rom som gir trygghet til å begynne ferden mot å oppdage sine egne iboende ressurser. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelser. Følelsene leves i kroppen ved at vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet. En psykomotorisk fysioterapeut gjennomfører øvelser sammen med pasienten, som pasienten senere også kan benytte på egenhånd.

Vårt ønske er å gjøre dine belastninger om til ressurser.

Ta kontakt med 08890 eller post@balderklinikken.no for å bestille time. Vi ser frem til å høre fra deg og ønsker deg velkommen til Balderklinikken!