Traumehelende samtale

Traumehelende samtale gjennom Somatic Experiencing (SE®)

Traumatiske hendelser gir reaksjoner og symptomer i kroppen. Sjokkerende og skremmende hendelser som vi utsettes for gir reaksjoner og symptomer fra kroppen gjennom en økt aktivitet i vårt nervesystem. Kroppen stiller seg inn på å forsvare seg (fight), fly (flight), eller” stenge av” (freeze).

Disse reaksjonene normaliseres oftest i den akutte fasen gjennom at vi får prate om det som har skjedd, reagere følelsesmessig og få oppleve støtte fra omgivelsene. Iblant er ikke dette nok. Den økede aktiviteten i nervesystemet forblir i kroppen, og gir opphav til en rekke symptomer.

Hendelser

Eksempler på hendelser som kan gi symptomer som forblir i kroppen er:

Skjermbilde 2016-01-29 kl. 10.46.04

Symptomer

Skjermbilde 2016-01-29 kl. 10.46.20

Hvor skremmende en situasjon oppfattes er alltid subjektivt og beror bla på omstendighetene rundt hendelsen og tidligere opplevelser.

Behandling

Den økede aktiviteten i nervesystemet kan normaliseres på ulike sett. På Balderklinikken tilbys timer med Somatic Experiencing (SE®). Normale reaksjoner skjer i kroppen ved skremmende situasjoner, og behandlingen går ut på å gjenskape balanse i nervesystemet. Dette skjer gjennom samtaler som fokuserer på ulike sensasjoner som oppleves i kroppen. Ut fra dette kan sammenheng og mening gis til det som har skjedd. Aktiviteten i nervesystemet kan dermed normaliseres og smert­ene dempes.

Ved første besøk legges det opp en individuell plan, og vanligvis gis behandling 1x per uke i en periode (60 minutter per gang). Deretter med lengre mellomrom mellom samtalene.

Ta kontakt med 08890 eller post@balderklinikken.no for å bestille time. Vi ser frem til å høre fra deg og ønsker deg velkommen til Balderklinikken!