Helene Moxheim Graf

Moxheim Graf er utdannet homeopat med 5-årig utdannelse fra Norsk Akademi for Naturmedisin fra 1990. Hun har vært med å bygge opp homeopatiavdelingen på Balder-Klinikken siden oppstart i 1990. Hun har tidligere vært fire år i styret i Norske Homeopaters Landsforening (NHL), det siste året som nestleder. Var i denne perioden aktiv i forskningsmiljøet og jobbet mye med å profile homeopati mot mediene. Helene underviser i homeopati ved Nordisk Høgskole for Homeopati (NHH), og har i mange år også jobbet som spaltist i ukebladet Hjemmet.

Moxheim Graf har bred erfaring innen allergiproblematikk, som også er homeopatenes største pasientgruppe i vårhalvåret. Astma hos barn er også en stor pasientgruppe. Barn responderer godt på homeopati, derfor synes hun det er spesielt interessant å jobbe med barn. Også fordi man som homeopat da har muligheten til å påvirke grunnlaget for barnets helse videre i livet.
Ellers har Moxheim Graf bred erfaring med pasienter fra alle aldersgrupper. Hun har jobbet mye med kvinneplager som menstruasjonsplager og PMS, tilbakevennende urinveisinfeksjoner og fordøyelsesvansker. Jobber også med utbrenthet og stressproblematikk. Helene Moxheim Graf jobber med homeopati, soneterapi og NLP (nevro linguistisk programering). Medlem i Norske Homeopaters Landsforbund( NHL).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.