Gurkemeie: Verdens sunneste krydder?

Dette krydderet virker både som et antibiotikum og som immunstimulator. Effekten av krydderet undersøkes nå på sykdommer som kreft, Alzheimer, diabetes, psoriasis og leddgikt.

De fleste nordmenn bruker gurkemeie i maten kun når de lager karriretter. Gurkemeie er hovedingrediensen i krydderblandingen karri. Gurkemeie passer imidlertid som krydder til andre typer mat også, som for eksempel masak lemak, rendang og andre kjøtt-, fisk- eller skalldyrsretter.

Gurkemeie vokser vilt i Sørøstasia og har lenge blitt brukt i Ayurvedisk medisin som en betennelsesdempende og antibakteriell medisin.

 » Les mer om: Gurkemeie: Verdens sunneste krydder?  »

Utmattet, smerter og mageubehag (irritabel tarm)

Arnold Berstad og medarbeidere ved Lovisenberg diakonale sykehus beskriver i Scandinavian Journal of Gastroenterology deres funn når det gjelder hvilke tilleggsplager pasienter med irritabel tarm har.(1) Blant deres pasienter med til dels store irritabel tarm-plager hadde så mange som 85 prosent ME-lignende symptomer som utmattelse, og 71 prosent hadde fibromyalgilignende symptomer. Det er første gang at disse sammenhengene har blitt kartlagt systematisk, og forfatterne stiller spørsmålet om disse tre tilstandene har en felles underliggende årsak.

 » Les mer om: Utmattet, smerter og mageubehag (irritabel tarm)  »

Hva betyr blodsukkerverdiene?

Langtidsblodsukker, fastende blodsukker og glukosetoleransetest – hva ligger bak begrepene og hva sier de om helsetilstanden?

En av våre pasienter med diabetes var bekymret fordi at den gode utviklingen i det fastende blodsukkeret hadde snudd. Tidligere hadde hun etter kostomlegging klart å få blodsukkeret ned fra diabetiske nivåer til å være innenfor normalområdet. Men etter en ferietur, med noe dårligere kosthold, var det fastende blodsukkeret igjen utenfor normalområdet. Pasienten lurte på om hun nå hadde ødelagt alt og at hun igjen hadde «fått» diabetes.

 » Les mer om: Hva betyr blodsukkerverdiene?  »

Har lys hud oppstått fordi vi trenger så mye vitamin D?

Det hevdes ofte at tilskudd av vitamin D skal hjelpe på mange ulike sykdommer. Imidlertid er det lite data som tyder på at tilskudd av vitamin D faktisk vil bedre helsen. Inntil det er gjort mer forskning kan det være av interesse å se på alle mulige faktorer som kan bidra til å avgjøre hvilken rolle økt inntak av vitamin D kan ha for helsen. Én slik faktor er hudfargen vår.

Det kan kanskje virke innlysende: vi har lys hud her i nord fordi at det er så viktig for oss å optimalisere dannelsen av vitamin D gjennom huden.

 » Les mer om: Har lys hud oppstått fordi vi trenger så mye vitamin D?  »

NLP – Hva er nå det?

Ønsker du personlig vekst?
Du kan få hjelp med NLP på Balderklinikken

NLP – Nevro Lingvistisk Programmering

Hva er NLP?

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser.

 » Les mer om: NLP – Hva er nå det?  »

Helicobacterinfeksjon – behandle eller ikke behandle?

Bakterien Helicobacter pylori er den viktigste årsaken til magesår.

I Norge er 30-40 prosent av befolkningen infisert av magesekkbakterien Helicobacter pylori, noe som gjør den til en av de vanligste kjente sykdomsfremkallende organismene i Norge. De fleste utvikler imidlertid ikke sykdommer i magesekken, eller resten av fordøyelseskanalen. Bare en av fem-seks som har denne bakterien vil utvikle magesår (ulcussykdom) i løpet av livet. Magesekkreftrisikoen er seksdoblet ved H pylori-infeksjon, men siden det er kun ca en av 18000 personer i Norge som utvikler magekreft i løpet av fem år (krefregisteret.no) innebærer det at risikoen for å få  magesekkreft er liten både med og uten H pylori-infeksjon.

 » Les mer om: Helicobacterinfeksjon – behandle eller ikke behandle?  »

Cøliakiens mange ansikter

Visste du at infertilitet, melkesukkerintoleranse, tannproblemer og benskjørhet kan være tegn på cøliaki? I antall personer er cøliaki blant de mest underdiagnostiserte sykdommer i Norge.

Cøliaki er forårsaket av at bestanddeler i hvete, rug, bygg og spelt gir en immunreaksjon i tarmen som fører til varierende grad av ødeleggelse av tarmceller. Dette kan føre til en kraftig reduksjon i tarmens evne til å ta opp næringsstoffer.  Det oppstår også ofte ubehag i mage- og tarmregionen som følge av immunreaksjonene og at maten ikke blir tatt opp ordentlig fra tarmen.

 » Les mer om: Cøliakiens mange ansikter  »

Hva er KISS-KIDD?

Begrepet KISS ble først brukt av dr. Heiner Biedermann på begynnelsen av 90-tallet, men symptomene og problemene har alltid vært der. Lignende symptomatikk kan sees for eksempel ved muskulær torticollis, spedbarnsskoliose, atlasblokkering, asymmetrisk utvikling.

KISS-syndrom
Øvre nakkeleddindusert symmetriforstyrrelse
Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung
Kinematic imbalance due to suboccipital Strain

KIDD-syndrom
Øvre nakkeleddindusert dyspraksi og dysgnosi
Dysgnosi: sanseintegrasjonsforstyrrelse, evnen til å bearbeide sanseinntrykk
Dyspraksi: klossethet
Kiss-Induced Dysgnosia and Dyspraxia

Kunnskap om KISS siden 50-tallet

Allerede på 50-tallet observerte ortopeden Gutmann sammenhengen mellom en asymmetrisk utvikling hos barn og en funksjonsforstyrrelse i de øvre nakkeledd.

 » Les mer om: Hva er KISS-KIDD?  »

SIBO – luftplager og irritert tarm

Vanlige symptomer
Store luftproblemer – oppblåst og flatulens/luftavgang – og det ikke er sopp
Magesmerter
Raping
Symptomene utvikler seg ofte i løpet av dagen
Bedre når du spiser lite/ingen ting
Kronisk diaré eller forstoppelse
Vanlig ved irritabel tarm syndrom
Hodepine
Tilbakevendende vitamin B12-mangel
Vekttap (ved mer uttalte tilfeller)
Tåler sukker, men ikke fruktose.
Reagerer på en del forskjellige typer grønnsaker og frukt

Hva er FODMAPs?

 » Les mer om: SIBO – luftplager og irritert tarm  »

Har du startet, eller skal du starte eliminasjonsdiett hos oss? – Husk på dette

Nytten av å gå på en eliminasjonsdiett kan være stor. Samtidig kan en slik diett kreve mye av deg. Derfor er det viktig at du gjør det riktig når du først setter i gang, slik at du får best mulig betalt for innsatsen.

Eliminasjonsdiett gjennomføres for å vurdere om helsetilstanden blir bedre når ulike matvarer som mistenkes å gi symptomer utelukkes fra kostholdet. Hvilke matvarer som utelukkes kan baseres både på blodprøver/hudtester, egne erfaringer med hva som mistenkes å gi symptomer,

 » Les mer om: Har du startet, eller skal du starte eliminasjonsdiett hos oss? – Husk på dette  »

Crohns sykdom – bør behandlingsprinsippene endres?

En ny studie viser at tarminnholdet til pasienter med Crohns sykdom inneholder mer av stoffer som hemmer immunsystemet enn det som er tilfellet for friske. Det kan få betydning for valg av behandlingsprinsipp.

Crohns sykdom er en betennelsessykdom i tarmen. Hva som fører til betennelsen og ødeleggelse av tarmvevet er langt i fra tilstrekkelig kjent, men mikrober synes å spille en rolle. De første funnene som knyttet mikrobene i tarmen til Crohns sykdom ble gjort for lenge siden,

 » Les mer om: Crohns sykdom – bør behandlingsprinsippene endres?  »

Kostholdsendringer gir mindre kviser

Det dukker stadig opp flere og flere bruksområder for et kosthold med redusert mengde raffinerte karbohydrater. Et relativt nytt felt hvor dokumentasjonen begynner å komme er hvordan kostholdet kan gi uheldig påvirkning på kviseutvikling.

Totalt tre studier viser nå at en reduksjon i mengden karbohydrater i kostholdet, samt endring av typen karbohydrater til mer lavglykemisk type, gir mindre kviser blant ungdommer (1,2,3). Ingen av disse studiene pågikk i mer enn tre måneder og ingen ble helt kvisefrie i løpet av forsøksperioden.

 » Les mer om: Kostholdsendringer gir mindre kviser  »

Årsaker til stoffskiftesykdom

Det finnes per i dag ingen godt etablert og virkningsfull måte å bli kvitt autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen på. Antimikrobiell behandling av slike sykdommer er lite utforsket, og kan være veien å gå

Kvinner med Hashimotos sykdom lider av en stor symptommengde. Lavt stoffskifte er bare en medvirkende faktor til utviklingen av assosierte tilstander.(1)

Hashimotos sykdom er en av de vanligste sykdommen i skjoldbruskkjertelen, og innebærer blant annet betennelse i kjertelen,

 » Les mer om: Årsaker til stoffskiftesykdom  »

Baldermetoden – tid til deg

Du er sammensatt både som menneske og som fysisk skapning. Skal vi finne ut av hvilken behandling du trenger krever det ikke bare grundig utredning for å få oversikt over «fakta», men også hvordan du ser på årsaker til dine helseutfordringer, hvordan du ønsker å takle dine helseutfordringer, og hvordan vi kan tilpasse behandlingen til ditt livs forutsetninger.

Fastleger i Norge bruker 20 minutter på en konsultasjon med en pasient. Det er tilstrekkelig i mange tilfeller.

 » Les mer om: Baldermetoden – tid til deg  »

Baldermetoden: Spesialisering

Vi jobber med et noe snevrere sykdomsspekter enn det fastlegen gjør til daglig. Vi behandler også en overvekt av pasienter med relativt diffuse plager, der pasientene ofte har lett lenge etter svar på hvordan de kan bli friskere. Vi er dermed vant til å utrede og behandle plager som andre har gitt opp å finne løsninger på.

På Balderklinikken har vi få spesialister i tradisjonell forstand. Imidlertid har vi spesialisert oss på årsaksrettet behandling.

 » Les mer om: Baldermetoden: Spesialisering  »

Baldermetoden – tverrfaglig samarbeid

Vi har et vidt spekter av behandlere på Balderklinikken som samarbeider om å gjøre deg friskere. Ikke bare er sykdomsbilder ofte av sammensatt karakter, men et og samme «kroppssystem» kan også nås på ulike måter, noe som kan gi større effekt enn én behandlingsform alene.

På Balderklinikken har vi ukentlige møter der alle behandlerne møtes for å diskutere pasienter (anonymt) som er til behandling hos oss. Det dreier seg gjerne om de mest utfordrende pasientene,

 » Les mer om: Baldermetoden – tverrfaglig samarbeid  »

Baldermetoden: Utvidet testreportoar

Det tar gjerne litt tid før ulike tester blir en del av det offentlige helsevesen. Vi gjennomfører noen tester som ikke er standard hos fastlegen, som for eksempel avføringsprøver (med et bredere analyseutvalg enn standardtester) og fullblodsanalyser av næringsstoffer.

Det er mye å hente fra samtale med pasienten når det gjelder å finne ut av hva som er galt og hvorfor. Og det er en stor fordel at samtalen gir mye informasjon, for samlet sett har testene som eksisterer for å finne ut av hva som er galt sine store begrensninger.

 » Les mer om: Baldermetoden: Utvidet testreportoar  »

Baldermetoden – forskningsbasert

Har du noen gang lurt på hvor alle helsegjennombruddene som det rapporteres om i media blir av? Med alle oppslagene om lovende metoder eller funn om for eksempel hva som kan kurere kreft, burde det ikke vært langt mindre sannsynlighet for å dø av kreft enn det som faktisk er tilfellet?

John Ioannidis er kanskje den som har fått aller mest oppmerksomhet når det gjelder å belyse hvordan dagens forskning fungerer,

 » Les mer om: Baldermetoden – forskningsbasert  »

Bedre svangerskap med osteopati

Osteopati kan hjelpe kroppens evne til å tilpasse seg forandringene og de påkjenningene som skjer under et svangerskap og selve fødselsprosessen.

Kroppen vår gjennomgår mange forandringer under en graviditet. Tidligere stadier av svangerskapet blir ofte assosiert med kvalme, hodepine og trøtthet. Ettersom tiden går og fosteret vokser skjer nye forandringer i kroppen på forskjellige plan. Noen kvinner har ikke spesielle plager under graviditeten mens andre er plaget av smerter i bekken og andre steder på kroppen. 

 » Les mer om: Bedre svangerskap med osteopati  »

Førstegangsundersøkelse hos gynekologen?

Hvis det er første gang man skal til en gynekologisk undersøkelse er det bestandig lurt å si ifra til legen om dette.  Da kan man ta ekstra hensyn, være ekstra forsiktig, og forklare litt nøyere. Det er ingen damer som liker å gjøre gynekologisk undersøkelse, det er helt sikkert. Det er en intim undersøkelse, der man bokstavelig talt er ganske avkledd. Det første som skjer er en liten samtale om man eventuelt har noen gynekologiske problemer,

 » Les mer om: Førstegangsundersøkelse hos gynekologen?  »

Årsaksrettet – ikke symptombasert medisin

Å finne den underliggende årsaken til sykdom gir bedre behandlingsresultater.

Av alle behandlinger som benyttes i dagens medisinske verden er mange av dem basert på innstillingen om at avvik i blodprøver eller sykdomssymptomer skal angripes direkte. Med andre ord: Har du smerter, får du smertestillende medikamenter. Har du lavt vitamin D, får du tilskudd av vitamin D. Har du betente ledd, får du betennelsesdempende medikamenter.

Det er særlig ved kroniske sykdommer denne tankegangen er utpreget.

 » Les mer om: Årsaksrettet – ikke symptombasert medisin  »

Cupping (kopping) hos akupunktøren

Tradisjonell kinesisk medisin, som akupunkturbehandling er en del av, benytter seg av flere teknikker for å gi bedre helse. En av disse er cupping/kopping, som brukes av akupunktøren for flere ulike plager.

Cupping gjennom tidene
Cupping er en behandlingsmetode som ble brukt allerede av de gamle Egypterne 1550 før Kristus. De beskriver blant annet våt cupping for å fjerne ”fremmede stoffer fra kroppen”. Hippokrates, legekunstens far, var også en stor tilhenger av cupping.

 » Les mer om: Cupping (kopping) hos akupunktøren  »

Behandling av Menieres sykdom

Årsaker
Det har tidligere vært antatt at Menieres oppstår som en direkte følge av trykkforandringer i det indre øret, nærmere bestemt i de såkalte membranlabyrintene. Disse membranene kan øke i størrelse på samme måte som en ballong når trykket inne i ballongen øker. Slike membranendringer kalles hydrops. Imidlertid er ikke slike hydrops funnet hos alle med Menieres sykdom og hydrops blir også funnet ved autopsi hos relativt mange som ikke har symptomer på Menieres sykdom mens de levde.  » Les mer om: Behandling av Menieres sykdom  »