Finnes det alternativ til medisinering?

Bilde av barn, konsentrasjonsproblemer
Det finnes flere metoder og teknikker som kan hjelpe mennesker med adferd eller konsentrasjonsproblematikk.
Dette er et felt jeg har arbeidet spesielt mye med de siste årene. Det er spesielt viktig å vurdere hva som kan være underliggende årsak og arbeide ut fra dette.
Gjennom en grundig førstegangskonsultasjon finner vi ut av hvor «skoen trykker» og hva som bør gjøres. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med en legekonsultasjon og/eller videresende pasienten til ytterligere utredning hos manuellterapeut eller ernæringsterapeut/ernæringsfysiolog.
Ofte er det tilstrekkelig med det jeg kan tilby av metoder som nevrofeedback, homeopati, utredning/testing av matintoleranse eller proteinintoleranse (peptider).
Nevrofeedback:
Dette er en treningsmetode for å oppnå bedret kommunikasjon i hjernen. Forskning viser at trening med nevrofeedback hjelper på barn med ADHD.
Treningen består i sette elektroder på utvalgte punkter på hodet, et apparat tar opp hjernebølgene (EEG) og pasienten trenes ved å få individuelle utfordringer gjennom å følge med på en film eller liknende.
Min erfaring er at denne metoden gir relativt raske resultater og letter hverdagen til mange. En føler seg mer fokusert og klar i hodet. Tilbakemeldingene fra skole og foreldre kommer raskt. Symptomer som aggresjon, uro, konsentrasjonsproblematikk blir redusert. Adferden blir mere harmonisk og man oppnår et bedre samspill med medelever, lærere og hjemme med familie og søsken.
Treningen må gjennomføres ukentlig over en tid på minimum 20 ganger.
Metoden er svært populær i USA og brukes her også til mange andre problemstillinger eller ofte bare for å utnytte sine egne ressurser bedre. Alle har utbytte av denne treningen da den bringer hjernen i balanse som igjen fører videre til en lettere vei til å utnytte vårt eget potensiale.
Toppidrettsutøvere blir mere fokusert og presterer dermed bedre, bedriftsledere yter mere og bedre med nevrofeedback. Andre nevrologiske plager som for eksempel migrene, parkinsons, lyskyhet, sengevæting m.m kan bedres med denne treningen
 
Ved siden av nevrofeedback vurderer jeg homeopatisk behandling som også tar sikte på å bringe kroppens biokjemi i balanse. I tillegg tilskudd med vitaminer og mineraler samt andre kosttilskudd og eventuelle endringer i kosten.
Er det mistanke om matintoleranse eller proteinintoleranse rekvirerer jeg blodprøve eller urinprøve som kan påvise eventuelle funn. Diett kan i enkelte tilfeller være gode og effektive løsninger. På Balderklinikken har vi dyktige ernæringsterapeuter som kan hjelpe barn og familier med et individuelt og riktig kosthold.