Hva er nevrofeedback?

Barn i læresituasjon, nevrofeedback

Man kan se på nevrofeedback som en treningsøvelse for hjernen. På samme måte som kroppen har nytte av trening for å bli sterkere og mer fleksibel, kan hjernetrimøvelser trene opp nervebanene slik at hjernen fungerer bedre på flere forskjellige områder.

Hvordan foregår nevrofeedback behandlingen?

Ved konsultasjonen blir elektroder festet på pasientens hode for å observere hjernebølgeaktiviteten. Man bruker spesielle dataprogrammer som viser pasientens EEG (elektroencefalogram) som et spill eller grafikk på dataskjermen. Ved å synliggjøre EEG på denne måten kan man påvirke tanke- og handlingsmønstre i hjernen ved at man skaper endringer i nervesystemet og i ulike kroppsprosesser. Hjernen lærer å fungere bedre, og når den først har lært dette vil den fortsette å kunne benytte sin nye kapasitet og dermed forsterkes den gode effekten.

Forskning på ADHD

I en studie fra 2009 gjort på barn med ADHD-diagnose forteller resultatene at nevrofeedback ga bedring i ADHD symptomer. Begge typer behandling som ble benyttet i studien, både NF (nevrofeedback) og oppmerksomhetstrening, førte til reduserte ADHD-symptomer bedømt ut fra foreldrenes skåringsskjemaer, men NF ga signifikant større symptomreduksjon.

Mer om nevrofeedback og forskning finner du her:
http://www.eeginfo.com/research/
http://www.ntr.no/html/hva_er_neurofeedback-.html