«Kjetil» ønsket hjelp for nakkesmerter og angst

Pasienten:

«Kjetil» kom til klinikken og ønsket veiledning for nakkesmerter, dødsangst, hvordan takle stress i hverdagen og på jobben, og å samle tankene sine. Pasienten fortalte at han har slitt med disse lidelsene i mange år. Nakkesmertene har vært tilstede fire til fem år, og mer eller mindre konstant. Han føler seg mye sliten etter jobb og har derfor lite overskudd til trening og andre gjøremål.

Behandleren forteller:

I undersøkelsen av «Kjetil» finner jeg at han er lite tilstede i sin egen kropp og er stiv i nakken og ryggmuskulaturen. Vi blir enige om å starte behandling med massasje, meditasjonsøvelser og bevisstgjøring av spenningsmønstre og avspenning i kroppen. Det viktigste i starten av behandlingen er at Kjetil skal gjøres trygg og trives i behandlingsrommet. Det er også viktige å bygge en sterk relasjon gjennom tillit. Pasienten har utført øvelser som knebøy i stående, stramme låret i sittende, rulle foten på en trepinne for å få kontakt med fotbladet for å øke tilstedeværelse her og nå i kroppen. Dette for å lære å være tilstede her og nå. Nøkkelen til en velfungerende behandling er at dette foregår gradvis. Under øvelsene fokuserer vi på bevisstgjøring av forskjellen mellom anspent og avspent. Som del av behandlingen har jeg også brukt massasje og berøring for å øke tilstedeværelsen. Samtalene har dreiet seg om å reflektere rundt endringene som skjer, sette ord på hva «Kjetil» føler og forstå betydningen av de ulike kroppslige reaksjonene han møter.

Pasienten kan etter en periode med behandling fortelle at han fått noe økt treningslyst, at han forstår og kjenner i sin egen kropp bedre, og er blitt mer bevisst på hva det betyr å være tilstede her og nå. Han kjenner mer indre varme, trygghet og ro. «Kjetil» møter nå stressignalene i kroppen med vennlighet og ikke som fiende, slik han gjorde tidligere. Det er blitt endel av hans daglige rutine å utføre teknikker for å stresse ned kroppen. Dødsangsten og de ekstra slagene han følte i brystet er sjeldnere tilstede. Situasjoner som før var stressende, møter han med mer ro og trygghet.

«Tidligere kunne jeg ikke ha samtaler med kolleger og møte mennesker på grunn av stor uro, men nå klarer jeg å bevare roen.» – «Kjetil»

Han er også blitt bedre på å samle tankene på en oppgave av gangen. I hverdagen føler han at han er mye mer effektiv og bruker mindre energi ved utførelse av oppgaver. Smerten og stramhetsfølelsen i nakken har avtatt, og han har fått klarere syn. Stress kjennes hovedsakelig i brystet og det roer seg ned når han utfører jordingsøvelser. Styrken og frekvensen er redusert på pasientens tidligere opplevde øresus.

– Hasan Caner, Psykomotorisk fysioterapeut

(Disclaimer: For å ivareta vår taushetsplikt har vi selv om pasienten er anonymisert i innlegget, innhentet samtykke fra pasienten til å publisere dette innlegget.)