Konsentrasjonsproblemer ?

Bilde av barn, konsentrasjonsproblemer

Store deler av livet vårt må vi tilpasse oss gruppen vi er i, enten på jobb eller på skolen. Vi må tidlig opp om morgen, spise til faste tider, sitte stille på stolen og følge rutiner. Det stilles krav til konsentrasjon og fokus. Har man konsentrasjonsproblemer sliter man med å tilpasse seg slike rutiner og føler seg utilpass.

Det finnes hjelp

Opp til flere metoder kan hjelpe mennesker med adferd eller konsentrasjonsproblematikk. Her på Balderklinikken arbeider vi spesielt med slike løsninger. Det er spesielt viktig å vurdere hva som kan være underliggende årsak og arbeide ut fra dette. Gjennom en grundig førstegangskonsultasjon finner vi ut av hvor «skoen trykker» og hva som bør gjøres. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med en legekonsultasjon og/eller  ytterligere utredning hos manuell-terapeut eller ernærings-terapeut.

Ofte er det tilstrekkelig med metoder som nevrofeedback, homeopati, utredning/testing av matintoleranse eller proteinintoleranse (peptider).

Nevrofeedback

Dette er en treningsmetode for å oppnå bedret kommunikasjon i hjernen. Forskning viser at trening med nevrofeedback hjelper på barn med ADHD.
Treningen består i sette elektroder på utvalgte punkter på hodet, et apparat tar opp hjernebølgene (EEG) og pasienten trenes ved å få individuelle utfordringer gjennom å følge med på en film eller liknende.
Denne metoden gir relativt raske resultater og letter hverdagen til mange. En føler seg mer fokusert og klar i hodet. Tilbakemeldingene fra skole og foreldre kommer raskt. Symptomer som aggresjon, uro, konsentrasjons-problematikk blir redusert. Adferden blir mer harmonisk og man oppnår et bedre samspill med medelever, lærere og hjemme med familie og søsken.
Treningen må gjennomføres ukentlig over en tid på minimum 20 ganger.
Metoden er svært populær i USA og brukes til langt flere problemstillinger enn det som er vanlig her i landet. Den kan brukes til å bringe hjernen i balanse og utnytte ressursene våre bedre. Dette kan hjelpe toppidrettsutøvere og bedriftsledere til å utnytte sitt potensiale ytterligere.
Andre nevrologiske plager som for eksempel migrene, Parkinsons, lysskyhet, sengevæting m.m kan ha nytte av denne treningen.
Ved siden av nevrofeedback vurderes homeopatisk behandling som også tar sikte på å bringe kroppens biokjemi i balanse. I tillegg anbefales tilskudd med vitaminer og mineraler samt andre kosttilskudd og eventuelle endringer i kosten.
Er det mistanke om matintoleranse eller proteinintoleranse rekvireres blodprøve eller urinprøve som kan påvise eventuelle funn. Diett kan i enkelte tilfeller være gode og effektive løsninger. På Balderklinikken har vi dyktige ernæringsterapeuter som kan hjelpe barn, unge og voksne med et individuelt og riktig kosthold.