Psykomotorisk fysioterapi

Kommer du ingen vei hos psykologen?

Er du bevisst på hva som skjer med pusten og hvordan den endrer seg når du er stresset og avspent?

Psykomotorisk fysioterapi kan hjelpe deg til å få innsikt i hvordan pusten din arter seg, og hvordan pusten endrer seg når avspenningsmassasje blir utført. En pasient av meg med diabetes har for eksempel erfart at blodsukkernivået ble lavere etter avspenningsmassasje. Det å vite/observere hvordan kroppen puster gir forståelse av hvor stresset kroppen er, og når du selv er bevisst på det er det enklere å få stresset ned. En psykomotorisk fysioterapeut gjennomfører øvelser sammen med pasienten, som pasienten senere også kan benytte på egenhånd.

Les mer om hvordan massasje reduserer stress og angst, og hvordan det å lytte til pusten kan gi deg bedre helse.

Hilsen Hasan