Stress og utbrenthet

Høyt stressnivå er noe vi på Balderklinikken ofte ser hos våre pasienter, enten som hovedsymptom eller som del av et større sykdomsbilde.

Høye krav

To undersøkelser omtalt i svenske Dagens Medicin viser at nesten ni av ti kvinner i slutten av 40-årene føler seg stresset, og én av fem har symptomer på utbrenthet.

En av studiene undersøkte sammenhengen mellom jobbstress og hormonet kortisol hos 142 kvinner.

Resultatene viste at nær 90 prosent følte seg stresset i arbeidssituasjon, oftest av tidspress og høye krav. Det var også en sammenheng mellom høye krav, mangel på sosial støtte på jobben og høye kortisolverdier.
I tillegg til kvinner og menn ser man en tendes til at flere barn og unge preges av stress.

 

Betydningen av stressmestring

Stresset kan være knyttet til både jobben/skolen og privatlivet, og påvirke den enkelte på forskjellig vis. Det kan blant annet gi søvnproblemer, angst, depresjon eller utbrenthet. Stressmestring (hvordan den enkelte håndterer stresset) kan være avgjørende for hvor stresset eller utbrent den enkelte kvinnen blir.
I veldig mange tilfeller lar det seg ikke gjøre å fjerne stresset eller det som gir stress, derfor er det avgjørende hvordan man kan håndtere stresset. Det er mange muligheter for å få hjelp til stressmestring for kropp og sjel, hva som fungerer best vil variere fra person til person, men blant annet Yoga, Qi Gong, Mindfulness og Akupunktur kan benyttes ved stress.

 

Vi kan tverrfaglig behandling

På Balderklinikken har vi mange faggrupper som jobber med stress og stressmestring.

Hos våre leger kan du få målt bl.a.kortisolnivåer og få en grundig utredning ved hjelp av ulike prøver.

I flere tilfeller samarbeider f.eks. lege, psykolog, nevrofeedback, akupunktør, homeopat eller nlp-terapeut, avhengig av den enkeltes problem. Vi har i tillegg jevnlige kurs i Mindfulness (Nærværstrening).

Ta kontakt med oss på tel: +47 22991700 for mer informasjon og timebestilling.

 

Her kan du lese hele artikkelen fra dagensmedisin.no