Medisinsk yoga, mediYoga

MediYoga er en terapeutisk yogaform som er utviklet for å forebygge sykdom og helseplager og for å understøtte rehabilitering ved kronisk sykdom og helseutfordringer.  MediYoga er utviklet i Sverige og er basert på Kundalini Yoga, en minst 5000 år gammel yogatradisjon, og fokuserer på å kombinere gammel viten med moderne forskning.  Bare helsepersonell og andre med medisinsk utdanning kan instruere i MediYoga.  Denne yogaformen har vist dokumentert effekt på blant annet stressreduksjon, rygghelse, høyt blodtrykk, hjerterehabilitering og hjernefunksjon.  MediYoga brukes også ved kroniske smertetilstander og i rehabilitering etter hjerneslag og kreft og kan tilpasses alle. Regelmessig praktisering av MediYoga har vist seg å bedre søvn, redusere angst og uro og gi bedre selvfølelse og følelse av velvære (1, 2).  MediYoga er etablert innen sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner både i Sverige og Norge.  Du kan lese mer om forskning på MediYoga her: http://no.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/

MediYoga handler ikke om å være flink i yoga eller mykest mulig, men om å bli venn med kroppen – venn med deg selv.  Øvelsene og meditasjonene er utviklet for å skape en grunnleggende balanse i kropp og sinn, motvirke stress, balansere det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet og stimulere kroppens selvhelbredende krefter.  Pusteøvelser fokuserer på langsom, dyp pust eller mer kraftfull «ildpust».  Gjennom pusten tar vi kontroll over sinnet, fremmer avspenning og tilstedeværelse i nuet og tilfører kroppen energi. Øvelsene i MediYoga gjøres langsomt og  med lukkede øyne, dersom det kjennes behagelig for deg.  Yogaøvelsene fremmer en smidig og utholdende muskulatur og gir blant annet et sterkere og mer utholdende nervesystem.  Alle MediYoga-programmene avsluttes med meditasjon og avspenning. MediYoga kursene på Balderklinikken foregår i et helt nye, flotte lokaler i 6 et. som er oppvarmet med infrarød varme.  Varmen gjør at musklene slapper lettere av og blodsirkulasjonen stimuleres.  .

Hvem passer MediYoga for?

MediYoga passer for alle, enten du ønsker et pusterom fra en hektisk hverdag, sliter med stressplager eller har andre helsemessige utfordringer. I MediYoga-timene vil du finne rom for å være deg selv, akkurat slik du er, akkurat i øyeblikket. På kurset vil du lære øvelser og meditasjoner som du kan ta med deg inn i hverdagen som et redskap for større grad av ro og tilstedeværelse i livet ditt.

MediYoga instruktører på Balderklinikken

Anna Kathrine Ljøgodt
Aina Gunnerud

Du kan lese mer om instruktørene ved å trykke på navnene deres.

Mer informasjon: kontakt anna.kathrine.ljogodt@balderklinikken.no eller aina.gunnerud@balderklinikken.no

Påmelding: post@balderklinikken.no

Referanser:

  1. Medical yoga: Another way of being in the world*A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms. AGNETA ANDERZE ´N-CARLSSON, RN, PhD1, ULLA PERSSON LUNDHOLM, RPT2, MONICA KO ¨ HN, RPT2, & ELISABETH WESTERDAHL, RPT, PhD1,3 International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-BeingMedical 2014: 9: 23033
  2. Medical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: A Randomized Controlled Trial. MonicaKöhn,1 UllaPerssonLundholm,1 Ing-LissBryngelsson,2 AgnetaAnderzén-Carlsson,3 and ElisabethWesterdahl3,4. HindawiPublishingCorporation Evidence-BasedComplementaryandAlternativeMedicine Volume2013,ArticleID215348,8pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/215348