Akupunktur

Bilde av akupunktur

Hvorfor velge akupunktur?

Akupunktur hjelper det friske i deg til å bli friskere. Behandlingen tilfører ikke kroppen farlige stoffer og er så godt som bivirkningsfri. Akupunktur kan brukes både som forebyggende behandling så vel som ved akutte eller kroniske plager. Akupunktur lar seg lett kombinere med annen type behandling. Akupunktører skiller ikke mellom kropp og sjel og mener at pasienter er mer enn sin diagnose. Akupunktur påvirker kroppen på en lang rekke områder. Ved hjelp av nålestimuli blir kroppen hjulpet til å komme i bedre balanse.

Forskning

Det er i den senere tid gjort omfattende akupunkturstudier innen en lang rekke områder, det være seg grunnforskning, klinisk forskning, effektforskning, effektivitetsforskning så vel som metaanalyser. Også kost­ nyttestudier viser at akupunktur kan ha samfunnsøkonomisk betydning. Gullstandarden innen medisinsk forskning har til nå vært dobbelt blinde studier. Det vil si at man vurderer en antatt virkningsfull medisin opp mot en medisin som er uvirksom. Det er vanskelig å gjøre gode RCT studier på akupunktur av mange grunner. Likevel har akupunkturforskning i den senere tid bidratt til å gi økt kunnskap og forståelse innen biomedisin på en lang rekke områder (1).

Hvordan og hva kan akupunktøren hjelpe deg med?

En lidelse opptrer på mange måter og det er ikke alltid man finner objektive funn til hvorfor noen pasienter lider mer enn andre. En akupunktør vil gjøre sine egne vurderinger uavhengig av diagnosen du har fått hos legen din. Vi vil imidlertid at du har oppsøkt fastlegen din for plagene du søker hjelp for hos oss.

Minske, lindre eller fjerne smertene dine 

Akupunktører har lange og gode tradisjoner med å behandle ulike smertetilstander. Det gjelder akutte så vel som kroniske smerter.

Styrke vitaliteten din.

Det kan hende du ikke er syk men føler deg mer slapp enn du liker. Det kan også hende du er kronisk syk men trenger det lille ekstra for å komme igjennom dagen din. I begge tilfeller kan akupunktur være et godt supplement.

Hjelpe immunforsvaret ditt 

Har du stadig tilbakevennende forkjølelser eller bihulebetennelser kan akupunktur være verdt å forsøke. Behandlingen kan også fungere bra som støttebehandling ved langvarig sykdom. Grunnforskning viser at akupunktur kan påvirke kroppens immunforsvaret positivt (2). En norsk doktorgrad viser at akupunktur har god effekt på tilbakevennende blærekatarr hos kvinner.

Bedre tarmhelsen din.

I dag vet vi at det å ha en sunn tarm og god fordøyelse er viktig for å ha en god helse. Erfaringene våre fra klinikken er at også akupunktur kan være et fint supplement til legebehandling. Det er i den senere tid positive studier ved irritabel tarm (IBS)(3). Behandling av kvalme er noe av det som er best dokumentert innen akupunkturforskning (4).

Dempe, lindre eller fjerne smerter og spenninger i Muskel­ og skjelettsystemet.

Akupunktører har lange tradisjoner med å behandle ulike tilstander i muskel­ og skjelettlidelser. Behandlingen kan utføres alene eller i kombinasjon med andre teknikker som massasje, koppebehandling eller elektrobehandling. Senere studier viser at akupunktur blant annet har god effekt ved spennings­ hodepine så vel som migrene (5).

Gynekologi infertilitet og graviditet. 

Kinesere har behandlet barnløshet i generasjoner og mange akupunktører har også i moderne tid erfart at akupunktur kan være en nyttig hjelp for dem som ønsker seg barn. Forskning viser at akupunktur øker sirkulasjonen til underlivet både hos kvinner og menn. Det bedrer også sædkvaliteten hos menn. Akupunktur blir også brukt ved smertefull menstruasjon, premenstruelle spenninger og hormonelle ubalanser. Nylig bekreftet en amerikansk studie at akupunktur kan ha gunstig effekt for overgangsplager hos kvinner (6). Akupunktur benyttes ofte som fødselsforberedende behandling samt for å dempe smertefull og irregulær menstruasjon.

Hjerte og kretsløp. 

Akupunktur ser ut til å kunne bedre blodsirkulasjonen både lokalt og generelt. Tyske studier viste nylig at akupunkturbehandling øker treningstoleranse hos hjertepasienter(7). Flere studier tyder også på at akupunktur kan være et godt supplement ved behandling av høyt blodtrykk (8).

Dempe uro og engstelse

Akupunktur kan være god støttebehandling til samtaleterapi. Behandlingen kan dempe uro og rastløshet og gi deg den nødvendige roen du trenger til å takle hverdagen dine. Akupunkturbehandling har vist seg også å kunne påvirke søvnforstyrrelser (9).

Referanser
1) http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2015.0184
2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17265549
3) http://aim.bmj.com/content/early/2016/03/15/acupmed­2015­010854.full.pdf+html
4) https://medium.com/@saiju/the­neurological­effects-of­pc­6­kuhpyhykt
5) http://www.cochrane.org/…/SYMPT_acupuncture­tension­type­he…
6) https://www.docdroid.net/zwTW23E/acupuncture­in­menopause.pdf.html
7) https://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100701103409.htm
8) http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acu.2015.1106
9) http://www.healthcmi.com/Acupuncture­Continuing­Education­News/1426­acupuncture­beats­drug­for­sleep

Ønsker du å vite mer inngående om akupunktur, kan du gå inn på Akpunkturforeningens hjemmeside

Ta kontakt med 08890 eller post@balderklinikken.no for å bestille time. Vi ser frem til å høre fra deg og ønsker deg velkommen til Balderklinikken!