Baldermetoden

Når du kommer som pasient til oss har du visse forventninger om hvordan utredningen og behandlingen vil foregå. Forventningene har du kanskje fått – stykkvis og delt – gjennom andre som har vært hos oss, gjennom nettsidene våre eller omtale i media. Her gir vi deg en mer samlet beskrivelse av «Baldermetoden».

1. Årsaksrettet – ikke symptombasert – medisin. Det er en grunn til at du ikke er frisk. Vi legger ekstra innsats i å finne ut grunnen til at du ble og fortsatt er syk, og har primært fokus på å fjerne årsaken til sykdom når vi behandler deg. Det betyr ikke at alle tilstander per i dag lar seg bli kvitt, heller ikke hos oss, men også ved kroniske sykdommer er det flere årsaksrettete tiltak som kan gjøres slik at du kan leve bedre med sykdommen.

2. Forskningsbasert. Vi følger med på forskningen slik at de seneste funn kan komme deg til nytte så snart som mulig. I tilfeller der et behandlingsprinsipp ennå ikke er dokumentert etter de strengeste kriterier, betyr ikke det at det ikke finnes kunnskap som kan benyttes til å gi deg behandling, særlig ikke når behandlingsprinsippet ikke innebærer skadelige bivirkninger.

3. Utvidet testreportoar. Det tar gjerne tid før ulike tester blir en del av det offentlige helsevesen. Vi gjennomfører tester som ikke er standard hos fastlegen, som for eksempel avføringsprøver (med et bredere analyseutvalg enn standardtester) og fullblodsanalyser av næringsstoffer.

4. Tverrfaglig samarbeid. Vi har et vidt spekter av behandlere på Balderklinikken som samarbeider om å gjøre deg friskere. Ikke bare er sykdomsbilder ofte av sammensatt karakter (og derfor kan forskjellige behandlingsmetoder være nødvendig for å bli friskere), men et og samme problemområde kan også nås på ulike måter, noe som kan gi større effekt enn én behandlingsform alene.

5. Spesialisering. Vi jobber med et noe snevrere sykdomsspekter enn det fastlegen gjør til daglig. Vi behandler også en overvekt av pasienter med relativt diffuse plager, der pasientene ofte har lett lenge etter svar på hvordan de kan bli friskere. Vi er dermed vant til å utrede og behandle plager som andre har gitt opp å finne løsninger på.

6. Tid til deg. Du er sammensatt både som menneske og som fysisk skapning. Skal vi finne ut av hvilken behandling du trenger krever det ikke bare grundig utredning for å få oversikt over «fakta», men også hvordan du ser på årsaker til dine helseutfordringer, hvordan du ønsker å takle dine helseutfordringer, og hvordan vi kan tilpasse behandlingen til ditt livs forutsetninger.