Hjernetrening med Othmer metoden

Vi har alle et stort uforløst potensiale, men hva er det egentlig som begrenser oss i å utnytte dette på best mulig måte?

Etter å ha kommet hjem fra Tyskland og et videregående kurs i Nevrofeedback (Othmer metoden) har jeg med meg mye ny kunnskap og nye erfaringer hjem i bagasjen. Spesielt er det spennende at det nå kartlegges kliniske erfaringer over hele verden ved bruk av denne metoden. Det har også vært svært givende og lærerikt å treffe andre klinikere med felles forståelse, for å utveksle fag og kliniske erfaringer.

Hjernen kan trenes

At hjernen kan trenes er vi alle enige om. Det gjøres ved å gi hjernen nye input og ny informasjon. Informasjonen leveres via hjernens selvreguleringsmekanismer. Nevrofeedback er en metode som hjelper hjernen med å programmere seg slik vi ønsker, der det kan ha oppstått spor og mønster fra kropp og sinn som bør reguleres.

Nevrofeedback er et verktøy og en metode som ofte viser seg å ha bedre effekt, jo dårligere utgangspunkt du starter med [2]. Det er slik det er også med annen hjernetrening som blant annet mindfulness. Det er fordi forskjellen fra utgangspunkt til resultat blir veldig synlig. Jeg mener her at i vår egen selvreguleringsmekanisme er det lite som begrenser resultatene. Gjennom nevrofeedback ønsker vi å fremme hjernes potensiale og egenutvikling.

I Tyskland ble vi fortalt en flott historie om Siefried Othmer, grunnlegger av Othmer metoden, om hans møte med Dalai Lama. Nevrofeedback ble testet på munker som mediterte flere ganger daglig og de kunne rapportere at de ved hjelp av nevrofeedback oppnådde dypere tilstander i sin meditasjon.

Vi kan ikke bestemme aktivt over hjernen og selv gi signaler for å oppnå vårt fulle potensiale. Da kommer våre egne begrensende signaler raskt inn for å korrigere. Veldig ofte er den faktisk den høyre hjernehalvdel som skal reguleres, en bonuseffekt av dette er ofte at vil den venstre hjernehalvdel utvikler seg i takt med den høyre.

Potensialer hos alle mennesker:

– Ved å bare være, er du god nok.

– Høyre hjernehalvdel er der hvor vi utvikles de første 2 årene av våre liv [1]

Begrensinger:

– Det vi tenker, våre holdninger, våre mønster og gjøremodus.

– Venstre hjernehalvdel er den vi lagrer og lærer med [1]

Våre begrensninger sitter ofte i cortex, altså hjernebarken. Her vi finner vi våre bevisste tanker. Dette kan være det vi ikke vil eller når vi begrenser oss selv ved å tenke «jeg klarer ikke». Den bevisste delene av hjernen prøver å styre den ubevisste, det betyr at 10 % av hjernen vår, prøver å styre de resterende 90 %.

Har du vært utsatt for påkjenninger i kropp eller sinn som stress, autoimmune sykdommer eller du ønsker å optimalisere hjernens utvikling kan Nevrofeedback være et nyttig verktøy.

Det å holde seg faglig oppdatert og aktuell er en viktig del av min hverdag som behandler, nå ser jeg frem til å kunne ta i bruk nyervervet kunnskap i min kliniske praksis.

Kilder:

[1] 2009, Dr. Robert Melillo, Disconnected Kids (høyre/venstre hjernehalvdel)

[2] 20016, Eeg Info, Siegfried Othmer, kurskompendiet 23. – 25. april