mann_stresset

Is well-being a skill?

Skrevet av lege Ragnhild Skari Iuell, Balderklinikken

Richard Davison sa på et foredrag jeg var på i vår at «Well-being is a skill».

Dette forundret meg en del, men gjorde også at jeg gjorde meg noen refleksjoner om mitt eget liv, og det jeg har sett i min jobb som lege.

Jeg ser jo ofte at pasienter med alvorlig sykdom som for eksempel kreft kan ha en veldig god livskvalitet,

 » Les mer om: Is well-being a skill?  »

Brygge, stress

Hjelp – stresset tar meg!

Finnes det en annen måte å takle stress på enn å være på autopilot?

Stress er noe de fleste av oss kjenner på hver dag og det er ikke nødvendigvis noe negativt. Problemet oppstår først når vi over tid overbelaster kropp og sinn slik at alarmen – det vil si det sympatiske nervesystemet – blir stående » å fyre». Samtidig har vi så dårlig tid at vi ikke får tatt vare på oss selv ved å gjøre det vi vet er bra for vår egen helse.  » Les mer om: Hjelp – stresset tar meg!  »