Bilde av glad familie, mat og adhd

ADHD: La maten bli din medisin!

Symptomene på ADHD kan reduseres og hverdagen blir bedre dersom maten tilpasses.

Endringene kan være enkle, spesielt dersom du oppdager effekten! Omlag 5 prosent av barna i verden får diagnosen ADHD. Sykdomsbildet kjennetegnes av uro, uoppmerksomhet og manglende impulskontroll som kan være så uttalt at barnets evne til å fungere normalt påvirkes. Per i dag finnes det ingen laboratorie- eller klinisk test som med sikkerhet kan stille diagnosen. Mange barn medisineres, vanligvis med Ritalin –

 » Les mer om: ADHD: La maten bli din medisin!  »