Helseeffekter av stråling fra basestasjoner, mobiltelefoner og wifi

Stor forskjell i anbefalinger i ulike land i Europa
Stråling fra basestasjoner, mobiltelefoner, wifi og annen type radiofrekvensstråling vurderes ikke som skadelig for mennesker av norske myndigheter – i de dosene som er vanlige i dagens samfunn. Det er imidlertid langt ifra slik at den vitenskapelige vurderingen av slik strålings helseeffekter er over. Dette kommer blant annet fram i denne forelesningen:

Provokasjonstester på mennesker – en stor mengde faktorer å ta hensyn til
En vanlig måte å teste om mennesker reagerer på  stråling for eksempel fra mobiltelefoner er å utsette mennesker som mener at de er eloverfølsomme for antatt mobilbrukshermende stråling i en begrenset periode.

 » Les mer om: Helseeffekter av stråling fra basestasjoner, mobiltelefoner og wifi  »