Hva er KISS-KIDD?

Begrepet KISS ble først brukt av dr. Heiner Biedermann på begynnelsen av 90-tallet, men symptomene og problemene har alltid vært der. Lignende symptomatikk kan sees for eksempel ved muskulær torticollis, spedbarnsskoliose, atlasblokkering, asymmetrisk utvikling.

KISS-syndrom
Øvre nakkeleddindusert symmetriforstyrrelse
Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung
Kinematic imbalance due to suboccipital Strain

KIDD-syndrom
Øvre nakkeleddindusert dyspraksi og dysgnosi
Dysgnosi: sanseintegrasjonsforstyrrelse, evnen til å bearbeide sanseinntrykk
Dyspraksi: klossethet
Kiss-Induced Dysgnosia and Dyspraxia

Kunnskap om KISS siden 50-tallet

Allerede på 50-tallet observerte ortopeden Gutmann sammenhengen mellom en asymmetrisk utvikling hos barn og en funksjonsforstyrrelse i de øvre nakkeledd.

Begrepet øvre nakkeleddindusert symmetriforstyrrelse henviser til sammenhengen mellom en feilfunksjon i de øvre nakkeledd og en avvikende motorisk utvikling. Disse sammenhengene er fortsatt for lite kjent blant helsepersonell. Mange leger og helsesøstre beroliger foreldrene med at barnet vil vokse skjevheten i nakken av seg.

KISS-syndrom er ingen sykdom, men sier noe om en feilfunksjon/en blokkering i de øvre nakkeledd. Dette kan resultere i en asymmetrisk (forskjell på høyre og venstre side av kroppen) utvikling hos barn, en forstyrrelse i den normale bevegelsesutvikling, en forstyrrelse i styringen av barnets muligheter til fri utfoldelse på forskjellige plan. Symptomene kan opptre på ulike områder (se nedenfor). Opptrer flere symptomer, kan det peke på en KISS-problematikk.

Behandling
For å behandle barn med KISS-syndrom er det viktig med en helhetlig diagnostikk og et tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell som lege, helsesøster, barnefysioterapeut og manuellterapeut. En kombinasjon med homeopati og Nevrofeedback (eeg-styrt hjernetrening) samt utredning med hensyn til matintoleranse/proteinintoleranse, vil være gunstig for de som sliter med konsentrasjon eller adferdsproblematikk som følge av Kiss-syndrom.
Finner man en feilfunksjon i de øvre nakkeledd kan en manuellterapeutisk behandling, som er enkel og smertefri, skape en bedre forutsetning for en uforstyrret motorisk utvikling. Det er ikke registrert skader etter en manuellterapeutisk behandling hos spedbarn eller større barn. Bortsett fra vegetative reaksjoner og en kortvarig forverring av symptomene, er det aldri blitt registrert negative konsekvenser.

Oppfølging
Etter utført manuellterapeutisk behandling er det viktig med oppfølging av barnefysioterapeut for å følge med om barnet kan benytte seg av den ervervete bevegelsesfriheten i nakken, og om det kan omsette dette i spontane bevegelser. I Tyskland er over 30 000 spedbarn med asymmetrisk utvikling behandlet ved å mobilisere de øvre nakkeledd. Man har altså opparbeidet solid erfaringsbasert kunnskap i behandling av disse barna.
Flest gutter
En studie gjort av dr. Biedermann viser at gutter (63,7%) er dobbelt så ofte rammet av KISS som jenter (36,3 %).

Kjennetegn
Det mest særpregede kjennetegn ved KISS-problematikken er at barnet ligger i en bananform på ryggen og at barnet holder hodet vridd mot én side. Barnet har en yndlingsside (tvangsstilling). Dette gjør at bakhodet kan bli flatere på en side, og at det kan oppstå en asymmetrisk hodefasong. Det vil si at det også kan utvikle seg en asymmetri i ansiktet – at en ansiktsdel kan virke anderledes enn den andre (KISS I).
Andre barn kan ligge med en ekstrem overstrekk i ryggen i sengen (hodet når nesten rompa). Disse barna kan som regel rotere hodet fritt til begge sider, men pga. den ekstreme overstrekken i nakken kan har barnet vanskeligheter med å bøye hodet fram og det kan ha vanskeligheter med å legge ned hodet når det ligger på maven. Hodeskallen kan bli flat bak og barnet kan miste håret på bakhodet (KISS II).
Det er ikke sjeldent at barnet har begge KISS-typer, men oftest er den ene dominerende. Blir en funksjonforstyrrelse i de øvre nakkeleddene (KISS) ubehandlet kan følgene av det gi en forstyrret eller forsinket psykomotorisk utvikling, KIDD.

Bedre med helbredelse enn kompensering
Barn kompenserer ofte denne forstyrrede utviklingen ved å unngå å gjøre ting som er vanskelige for dem, ting de vanligvis burde kunne.

Helbredelse er alltid bedre enn kompensering. Det er derfor viktig med nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling. Barn som har en utviklingsforstyrrelse bør undersøkes med hensyn til til funksjon av virvelsøylen for å utelukke at det finnes en funksjonsforstyrrelse i nakken. Hvis man finner en funksjonsforstyrrelse bør behandlingen utføres av en erfaren manuellterapeut og alltid følges opp av en barnefysioterapeut.

Terapien er smertefri og har en relativ høy suksessandel. Det er bedre med en kontroll for mye enn å ha oversett noe! bedre sent enn aldri!

HUSK:
Det er viktig å avklare alle andre mulige årsaker til symptomene som listes opp nedenfor, men man må også tenke på at en feilfunksjon i de øvre nakkeledd kan være årsaken til symptomene.