Hvorfor velge osteopati som behandlingsform?

Hmmm – hvem skal jeg gå til?

Dette er et vanskelig valg når det er så mange forskjellige behandlingsformer å velge mellom. Mens du sikkert har et ganske klart begrep om hva fysioterapi og kiropraktikk går ut på, er antakelig osteopati mer ukjent for deg.

Osteopati ser kroppen som en helhet
Osteopati er en manuell behandlingsform utviklet på midten av 1800-tallet og bygger på naturvitenskapelige fag som anatomi, nevrologi, fysiologi og biomekanikk.

Osteopati søker å gjenopprette balansen i kroppen. God helse er ikke bare fravær av sykdom eller smerte, det er en tilstand av balanse og harmoni mellom kropp og sinn. Det autonome nervesystemet er et av de viktigste instrumentene kroppen har for å holde oss i balanse. Både Giles et al (1) og Laughlin (2) har vist osteopatisk behandling gir en signifikant bedring  av funksjonen til det autonome nervesystemet.

Når vi er friske kan kroppen reagere på hendelser som ulykker, skader, infeksjoner og emosjonelt stress og beherske disse slik at kroppen uten store problemene kan gjenopprette optimal helse. Noen ganger er imidlertid ikke kroppen helt i stand til dette, og samler på effektene av ulike hendelser som har skjedd i løpet av et liv. Dette setter sine spor i kroppen, og kan forstyrre både sirkulasjon og nervesystemet, og gi seg utslag i en rekke plager.

Mange ulike teknikker
En osteopat kan bruke mange forskjellige teknikker, ­ alt fra manipulasjon av ledd til mer subtile teknikker som kan bedre funksjonen i ledd, avspenne muskulatur og bindevev i kroppenVi varierer bruk av teknikker som passer best til den enkelte pasient og dens problemer. Osteopatene på Balderklinikken bruker mest subtile og skånsomme teknikker. Målet er å forminske de gjeldende symptomer, men også forbedre den underliggende helsen. Dermed vil vevet så langt det er mulig bli bedre slik at problemer ikke så lett vil komme tilbake.

Hos osteopaten blir det tatt en detaljert medisinsk historie fra pasienten, etterfulgt av en undersøkelse. Vi prøver å finne årsaken til symptomene og se sammenhengen mellom disse og hvorfor de har utviklet seg. Vi samarbeider også med andre behandlere dersom vi ser at det er mulighet for at plagene ikke kan løses med osteopati alene.

Pasienter rapporterer ofte om en bedring i generelt velvære, energinivå og søvnmønster. Ofte opplever pasienter også bedring i områder med andre symptomer som de ikke nødvendigvis fortalte til osteopaten i første omgang.

Hva kan osteopaten hjelpe deg med?
La oss si at du har hatt et overtråkk i ankelen. Som følge oppstår ofte feilstillinger i foten. Dette gir drag i muskel- og bindevevsnettverket i benet. Over tid kan det gi smertetilstander i kne, hofte eller rygg, og faktisk også hode/nakke plager. Ved å korrigere ankelen kan for eksempel hoftesmerter og rygg- og nakkeplager forsvinne. Som oftest må også hoften eller rygg/nakke behandles lokalt.

Et annet eksempel er hvis man har hatt operasjon i viscera/organene (for eksempel blindtarmsoperasjon). Det oppstår da ofte en spenning i området på grunn av arrvevdannelse etter operasjonen. Dette vil ofte føre til at spenninger blir overført via bindevev og muskulatur til andre steder på kroppen og dermed resultere i smerter andre steder.

Det er også vist at ved bruk av forskjellige drenasjeteknikker i området rundt skallebasen bidrar til å gjenopprette optimal intrakraniell blodgjennomstrømning (3).  Dette er en vanlig brukt prosedyre som brukes i behandlingen av hodepine og tette bihuler.

Men vi behandler også mye mer enn eksemplene over. Vi har pasienter i alle aldre, fra nyfødte til eldre. Ved å bruke osteopatiske prinsipper kan vi hjelpe med en rekke problemer som for eksempel: Rygg- og nakkesmerter, leddsmerter, hodepine og migrene, prolaps, bekkenløsningproblematikk, senebetennelser i arm (tennis albue, muse arm,) fordøyelses- og bihuleproblemer, astma og lungeproblemer, stress, depresjon, utmattelse, kjeveproblemer, ørebetennelse, småbarnskolikk og mye mye mer.

Hvis du tror dette kunne være noe får deg er det mer informasjon og finne på: http://balderklinikken.no/tjenester/osteopat/

Og du må gjerne ta kontakt med oss på e-post om du har noen spørsmål:  post@balderklinikken.no

Vi gleder oss til og se deg på benken.

Linn Cathrine og Maria

Referanser:
1. Giles PD. Effects of cervical manipulation on autonomic control. Unpublished Master’s Thesis University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, TX 2006.
2. Huard Y. Influence of the venous sinus technique on cranial hemodynamics. In King HH. (Ed.) Proceedings of international research conference: Osteopathy in Pediatrics at the Osteopathic Center for Children in San Diego, CA 2002. Indianapolis, IN; American Academy of Osteopathy, 2005:32-36.
3. Cutler MJ, Holland BS, Stupinski BA, et al. Cranial manipulation can alter sleep latency and sympathetic nerve activity in humans: a pilot study. J Altern Complement Med. 2005;11(1):103-108.

 

(Denne artikkelen ble første gang publisert i april 2016)