Kostholdsendringer gir mindre kviser

Det dukker stadig opp flere og flere bruksområder for et kosthold med redusert mengde raffinerte karbohydrater. Et relativt nytt felt hvor dokumentasjonen begynner å komme er hvordan kostholdet kan gi uheldig påvirkning på kviseutvikling.

Totalt tre studier viser nå at en reduksjon i mengden karbohydrater i kostholdet, samt endring av typen karbohydrater til mer lavglykemisk type, gir mindre kviser blant ungdommer (1,2,3). Ingen av disse studiene pågikk i mer enn tre måneder og ingen ble helt kvisefrie i løpet av forsøksperioden. Imidlertid ser det ut til at en lengre periode enn tre måneder ville ha kunnet gi ytterligere reduksjon i kviseplagene, da det var en gradvis reduksjon i antall kviser i løpet av hele forsøksperioden (3). Etter tre måneder var antallet kviser redusert til halvparten sammenlignet med før kostholdsendringene ble gjort (3).

Insulin årsaken?
Som med de fleste kostholdsstudier kan det være at andre faktorer enn de man har forsøkt å undersøke kan ha spilt en rolle for resultatene, da det ofte ikke er mulig å endre på en faktor uten å endre på en annen. At det faktisk var karbohydrattypen og karbohydratmengden som spilte en hovedrolle for resultatene, blir styrket av at karbohydrater, via økt insulinproduksjon, påvirker flere av prosessene som er delaktige i kviseutvikling. Hos disponerte individer betyr økt insulinutskillelse (4):
– økt celledeling i huden
– økt sebumproduksjon (hudens egenproduserte olje)
– økt betennelse i og i nærheten av kvisefokuset
– økt Propionibacterium acnes-kolonisering (det vil si mer av bakterier som er med på å gi kviser)

Hvor store endringer i karbohydratinntaket er nødvendig? 
I studiene som er nevnt over var det kun små endringer i mengden karbohydrater. Det var forskjeller i typen karbohydrat som innebar den største endringen. Selv med et karbohydratinntak på 50 % av total mengde energi ga dette klar reduksjon i kviseplagene.

Ungdommer er gjerne en del i aktivitet og har en kropp som fungerer bedre enn mange voksnes, og det ser ut til at det ikke kreves så drastiske tiltak for å få kontroll på insulinet, slik som vist i studiene over. Om man unngår uregelmessig spising, samt store måltider rike på raffinerte karbohydrater, og sørger for å spise grønnsaker og kjøtt/fisk sammen med karbohydratene til de fleste måltider, og bruker noe bønner og linser, vil dette være en stor og tilstrekkelig forbedring av kostholdet til mange kviseplagete ungdommer.

Andre kostholdsfaktorer
Hvordan andre kostholdsfaktorer eventuelt påvirker kviseutvikling er i liten grad undersøkt. Andre kostholdsfaktorer som har en mulig sammenheng med kviser er melkeprodukter (5).

Listen over fordeler med en reduksjon av raffinerte karbohydrater begynner å bli lang
Når et kosthold med mindre raffinerte karbohydrater i tillegg har vist seg å ha effekter på alle tilstandene som er listet opp under, mener vi det sier noe om hvor fundamentalt galt det er å basere sitt kosthold først og fremst på raffinerte karbohydrater, selv om karbohydratkildene i hovedsak er det som av mange regnes som sunne matvarer, som brød, pasta og ris. Et kosthold med mindre av raffinerte karbohydrater har vist seg å spille en beskyttende rolle blant annet ved:

– hjerte-karsykdom
– diabetes
– overvekt
– øresus
– epilepsi
– depresjon

– polycystisk ovariesyndrom

Referanser
1.  Robyn Smith mfl, “A pilot study to determine the short-term effects of a low glycemic load diet on hormonal markers of acne: a nonrandomized, parallel, controlled feeding trial,” Molecular Nutrition & Food Research 52, nr. 6 (Juni 2008): 718-726.
2.  Robyn N Smith mfl, “The effect of a high-protein, low glycemic-load diet versus a conventional, high glycemic-load diet on biochemical parameters associated with acne vulgaris: a randomized, investigator-masked, controlled trial,” Journal of the American Academy of Dermatology 57, nr. 2 (August 2007): 247-256.
3. Robyn N Smith mfl, “A low-glycemic-load diet improves symptoms in acne vulgaris patients: a randomized controlled trial,” The American Journal of Clinical Nutrition 86, nr. 1 (Juli 2007): 107-115.
4. Loren Cordain, Michael R Eades, og Mary D Eades, “Hyperinsulinemic diseases of civilization: more than just Syndrome X,” Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology 136, nr. 1 (September 2003): 95-112.
5. Clement A Adebamowo mfl, “Milk consumption and acne in teenaged boys,” Journal of the American Academy of Dermatology 58, nr. 5 (Mai 2008): 787-793.