Når skal du ta stoffskiftemedisinen din?

Kan du ta stoffskiftemedisinen sammen med mat? Sammen med andre medisiner? Bør du tilpasse tidspunktet til kroppens egne rytmer?

Når du har sykdom i skjoldbruskkjertelen og er avhengig av å få tilførsel av stoffskiftemedisin er det flere forhold som det kan være aktuelt å ta hensyn til. Det alle leger og pasienter ganske sikkert gjør seg noen tanker om før de tar sin første tablett med stoffskiftemedisin, er hvilken dose som skal inntas. Men det snakkes kanskje mye sjeldnere om når man skal ta medisinen sin.

Mat og drikke
Flere matvarer har vist seg å kunne påvirke opptaket av levotyroxin (også kjent som Levaxin – den vanligste stoffskiftemedisinen brukt mot lavt stoffskifte). Imidlertid er det gjennomført få undersøkelser på hvilke forskjeller det er mellom ulike matvarer. Måltider generelt har vist seg å kunne hemme opptaket av stoffskiftemedisinen, med et observert opptak fra 80 prosent helt ned til halvparten av hva fastende inntak gir. (1) Imidlertid har det vist seg at noen pasienter ikke får noen målbar reduksjon i opptaket. (2) Det kan tyde på at det er visse typer matvarer eller kostholdsmønstre som ikke gir reduksjon i opptaket, eller at noen blir mindre påvirket av måltider enn andre.

Soya, kaffe, fiber, samt jern- og kalsiumtilskudd er blant spesifikke matvarer som har vist seg å kunne redusere mengden stoffskiftemedisin som kommer inn i blodet.(3-7)

Kroppens egne rytmer
Kroppens hormoner blir som regel skilt ut i «porsjonspakker», og i ulike mengder, avhengig av blant annet tid på dagen og hvilke belastninger kroppen blir utsatt for. Dette gjelder også for stoffskiftehormonene TSH, T3 og T4. Man kan tenke seg at det er mulig at det er en fordel å etterligne kroppens egne rytmer når det gjelder utskillelsen av disse hormonene.

Rytmen på utskillelsen varier fra person til person. I figuren ser man hvordan blodverdiene av hormonene varierer i løpet av døgnet hos to ulike personer. Disse to personene er valgt ut (blant 33 friske voksne) fordi de ligger i hver sin ende av skalaen med hensyn til hvor store forskjeller som ses i løpet av et døgn. Hos dem som har svak rytmisitet, er det nesten ikke forskjeller i T3 og T4 i løpet av døgnet, mens hos dem som har sterk, stiger T3-nivået med 20 prosent og T4-nivået med nesten 30 prosent, fra det laveste nivået. (8)

Ut i fra dette er minst to konklusjoner mulige:

1. Det er mulig at tidspunktet for når man tar medisinen sin kan ha noe å si for hvordan dette påvirker helsen/symptomer

2. Dersom det har noe å si når man tar medisinen er det sannsynlig at det er relativt store forskjeller i hvordan det å ta hensyn til døgnprofiler påvirker den enkelte

Det kan imidlertid også være slik at den som har en sterk svingning eller svak svingning representer ulike grader av hvor velfungerende kropp man har, og at det optimale for alle er å forsøke å etterligne det en frisk person har av svingninger.

Det har vært gjennomført minst en kontrollert studie på om det spiller noen rolle når på døgnet man tar levotyroksindosen sin (T4). (9) Forsøkspersonene i denne studien inntok medisinen enten om morgenen eller om kvelden. Det var imidlertid ingen forskjeller verken i stoffskiftehormoner i blodet, eller ulike mål på livskvalitet, inkludert hvor trette og slitne de var. Det er dermed ikke holdepunkter for at det har noe å si når på døgnet man tar medisinen (på gruppenivå), men det kan likevel være individuelle forskjeller som ikke er fanget opp. Pasienter kan diskutere med legen om det er vært et forsøk å prøve andre tidspunkter for medisininntak.

T3
Medisin som inneholder T3 har per i dag ikke blitt testet systematisk for eventuelle forskjellige effekter på symptomer avhengig av når på døgnet medisinen tas, men siden T3 er en mer ferdigdannet/aktiv form for stoffskiftehormon er det mulig at tidspunktet for medisindosen kan påvirke symptomer.

Andre medisiner
Flere ulike medisiner kan også påvirke opptaket av levotyroksin.

Referanser

1. Thien-Giang Bach-Huynh et al., “Timing of Levothyroxine Administration Affects Serum Thyrotropin Concentration,” The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 94, no. 10 (October 2009): 3905–3912, doi:10.1210/jc.2009-0860.
2. Thien-Giang Bach-Huynh et al., “Timing of Levothyroxine Administration Affects Serum Thyrotropin Concentration,” The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 94, no. 10 (October 2009): 3905–3912, doi:10.1210/jc.2009-0860.
3. D S Bell and F Ovalle, “Use of Soy Protein Supplement and Resultant Need for Increased Dose of Levothyroxine,” Endocrine Practice: Official Journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists 7, no. 3 (June 2001): 193–194.
4. Salvatore Benvenga et al., “Altered Intestinal Absorption of L-thyroxine Caused by Coffee,” Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association 18, no. 3 (March 2008): 293–301, doi:10.1089/thy.2007.0222.
5. Y Liel, I Harman-Boehm, and S Shany, “Evidence for a Clinically Important Adverse Effect of Fiber-enriched Diet on the Bioavailability of Levothyroxine in Adult Hypothyroid Patients,” The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 81, no. 2 (February 1996): 857–859.
6. N R Campbell et al., “Ferrous Sulfate Reduces Thyroxine Efficacy in Patients with Hypothyroidism,” Annals of Internal Medicine 117, no. 12 (December 15, 1992): 1010–1013.
7. N Singh, P N Singh, and J M Hershman, “Effect of Calcium Carbonate on the Absorption of Levothyroxine,” JAMA: The Journal of the American Medical Association 283, no. 21 (June 7, 2000): 2822–2825.
8. W Russell et al., “Free Triiodothyronine Has a Distinct Circadian Rhythm That Is Delayed but Parallels Thyrotropin Levels,” The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 93, no. 6 (June 2008): 2300–2306, doi:10.1210/jc.2007-2674.
9. Rajesh Rajput, Sumanto Chatterjee, and Meena Rajput, “Can Levothyroxine Be Taken as Evening Dose? Comparative Evaluation of Morning Versus Evening Dose of Levothyroxine in Treatment of Hypothyroidism,” Journal of Thyroid Research 2011 (2011): 505239, doi:10.4061/2011/505239.

Fredag 8. november, 2013