Tarmplagene mine startet på en tur til sydlige strøk…

Her forteller lege ved Balderklinikken Richard Knobel om sine erfaringer med behandling av irritabel tarm.

Irritabel tarmsyndrom (Irritable Bowel Disease, IBS) anses som uhelbredelig funksjonell forstyrrelse av tarmfunksjonen. Hyppigheten i Norge estimeres til åtte prosent blant voksne. (1) Siden antallet som sliter med slike forstyrrelser har økt i de senere årene kan man spørre seg om hva som er årsakene til det.

Kroniske infeksjoner som årsak?
Basert på mine observasjoner som lege ved Balderklinikken ligger forklaringen i samspillet mellom bakteriefloraen og tarmens immunsystem.

 » Les mer om: Tarmplagene mine startet på en tur til sydlige strøk…  »