Baldermetoden – tid til deg

Du er sammensatt både som menneske og som fysisk skapning. Skal vi finne ut av hvilken behandling du trenger krever det ikke bare grundig utredning for å få oversikt over «fakta», men også hvordan du ser på årsaker til dine helseutfordringer, hvordan du ønsker å takle dine helseutfordringer, og hvordan vi kan tilpasse behandlingen til ditt livs forutsetninger.

Fastleger i Norge bruker 20 minutter på en konsultasjon med en pasient. Det er tilstrekkelig i mange tilfeller. I andre tilfeller har ikke legen nubbesjans til å finne ut av hva som er galt og hvorfor. Dersom kroniske og/eller diffuse plager er det du plages av, anser vi på Balderklinikken det som svært vanskelig å gjøre en meningsfull utredning og behandling av deg i løpet av en enkelt 20-minutters konsultasjon, eller flere 20-minutters konsultasjoner spredt utover i tid. Det er flere grunner til det, men én hovedgrunn er at årsakene til dine plager kan ligge langt tilbake i livet – eller kort tid tilbake – vi vet ikke. Dermed bruker vi tid til å høre store deler av ikke bare din sykdomshistorie, men også hvordan du har levd livet ditt for øvrig også. (Kanskje startet plagene langsomt etter en skilsmisse hvor du i samme periode flyttet til et hus med mye muggsopp i? Var det stresset med skilsmissen, var det muggsoppen, eller var det begge deler som gjorde at balansen tippet over til sykdom?)

Men tid handler ikke bare om antall minutter du får hos din behandler på Balderklinikken. For mange handler tid om «å ta seg tid», «stoppe tiden» eller om å være tilstede der man er – akkurat nå. Vi håper at du opplever at behandlerne på Balderklinikken gir av sin tid i den forstand at du føler deg lyttet til – ikke at de bare hører etter – og at de har et oppriktig ønske om å komme til bunns i hva som er galt og tilrettelegge for at du kan bli friskere.

Les om alle deler av Baldermetoden