Fysiske årsaker til depresjon

Årsakene til depresjon er sammensatte

Visste du at dersom du opplever nedstemthet, passivitet, mangel på glede og ensomhetsfølelse over lang tid, kan det være på bakgrunn av et for lavt inntak av enkelte vitaminer og mineraler.

Det underliggende problemet kan være at du har matintoleranser eller forstyrrelser i tarmfloraen, noe som kan være grunnen til at vitaminer og mineraler ikke blir tatt opp effektivt i kroppen. Det finnes måter å finne ut av om kroppen fungerer normalt eller om det finnes ubudne gjester i ditt tarmsystem.

Hvis det er mangel på den essensielle aminosyren tryptofan, forløperen til serotonin som er et signalstoff i nervesystemet, kan vi ende opp med depresjon. Men det er langt i fra hele historien. Kroppen vår er komplisert og både helse og sykdom har forskjellige lag.

Det de fleste kanskje tenker på som årsaken til depresjon er at det skjer signalstoffendringer i hjernen. Behandlingsløsningen som ofte blir valgt for pasienter med depresjoner, baserer seg på nettopp dette: anti-depressiva som har som virkningsmekansime å endre nivået av slike signalstoffer. Mange ender opp med å bruke slike medisiner i lang tid. Dette er ofte fordi det å slutte på medisinene gir depresjonsfølelse, men ikke fordi disse nødvendigvis gir pasienten bedring. Kortidsbruk av slike medisiner kan være viktig for mange, fordi man da kan bruke denne tiden til å finne ut av de underliggende årsakene.

Depresjon hos eldre

Du har kanskje selv møtt eldre mennesker som er deprimerte. Det kan ha sammenheng med utstrakt bruk av medikamenter, og dermed at leveren konstant jobber med å bryte ned og kvitte seg med biprodukter. En annen årsak kan være at de har mistet mange kjære i livet sitt. De har også ofte vanskeligheter med å ta godt vare på seg selv. Det kan skape frustrasjon og nedstemthet. Kosthold er en av de helserelaterte faktorene som har en tendens til å bli dårligere når man ikke lenger makter å ta så godt vare på seg selv. Dette kan igjen forsterke en depresjon.

Barn og ungdommer kan også bli deprimerte

Hos barn og unge kan depresjon vise seg som mangel på appetitt (noe som også kan gjelde voksne). At barn ofte nevner at de kjeder seg kan også være et tegn på depresjon. Fysiske belastninger, forstyrret tarmflora og matintoleranser, kan også påvirke psyken.

Depresjon hos unge mødre etter fødsel

Etter fødsel kan en del mødre oppleve følelse av nedstemthet. Dette kan ha fysiske årsaker, men også emosjonelle. Slike depresjoner må tas på alvor. En god emosjonell og fysisk støtte er nødvendig for at unge mødre skal takle det å bli mor på en god måte. Det er en krevende jobb for en kvinne å lære seg å omfavne morsrollen. Det innebærer en overgang fra å være en uavhengig og selvstendig kvinne, til i mye større grad å være oppofrende, uselvisk og kjærlig, og sette behovene til et annet lite menneske forran sine egne.

Uavhenging av situasjon, bør unge mødre som opplever depresjonsfølelse og tristhet, ta dette alvorlig og kontakte lege som kan vurdere situasjonen. Det er ikke alltid så enkelt som at «det bare går over av seg selv», og som nevnt kan det finnes mange underliggende årsaker til depresjon.

Andre grunner og mulige grunner til depresjon

Lange mørke vintre og lite dagslys, kan være en annen årsak til depresjon. Vinterdepresjon er fortsatt et område det er behov for å forskes mer på. Mange ulike faktorer som kjemiske reaksjoner i hjernen, ioner i luften og genetikk ser ut til å være faktorer som påvirker dette. Forskere er allikevel enige om at personer som lider av vinterdepresjon (Seasonal affective dissorder, SAD) har en ting til felles: De er spesielt sensitive for mangel på lys.

Hormonelle endringer som skjer i overgangsalderen kan være en annen årsak til depresjon. Hjerte-karsykdom og karnitinmangel har også blitt undersøkt som en mulig årsak til depresjon.

Lavt stoffskifte antas også å kunne være en av årsakene til depresjon. Dette kan man sjekkes for med en blodprøve, og mange føler seg helt bra igjen mentalt når stoffskiftet er regulert med medisiner. Mangel på b-vitaminer, jern, magnesium og kalium kan også spille en rolle for depresjon hvis slike mangler er langvarige.

Mennesker med kroniske sykdommer slik som kreft og hepatitt har lett for å lide av depresjon, blant annet på grunn av store ubalanser i vitaminer og mineraler i kroppen.

Emosjonelle grunner til depresjon

Samlivsbrudd, kjærlighetssorg, å være kronisk selvkritisk, ulykker med fysiske skader til følge/postoperativ depresjon, ha et urealistisk syn på livet, jobbe for mye, ikke vite hvordan man skal slappe av og mangel på spiritualitet og tilstedeværelse kan alle være årsaker til depresjon.

Hvordan kan du finne ut av om depresjonen er relatert til mage-tarmsystemet?

En omfattende blodprøve er et lite vindu inn i kroppen. Tester som indikerer matintoleranser gjør at vi kan få et bredere syn på hvilke utfordringer kroppen har. Imidlertid er matintoleranser ofte bare et symptom på at noe mer fundamentalt er galt i kroppen. En avføringsprøve (CSAPx2) kan avsløre om det finnes parasitter, sopp eller på andre måter er ubalanser i tarmfloraen. Slike ubalanser kan ofte behandles med spesifikke medisiner eller andre behandlinger.

Hva du kan gjøre uten å oppsøke lege

Mindfulness eller annen form for øvelser som har med å ikke la seg bli ukontrollert revet med i uendelige tankerekker og bebreidelser, men i stedet se livets utfordringer med litt avstand og komme tilbake til kroppen og det mer fundamentale i oss som ikke så lett kan beskrives med ord, kan hjelpe mot depresjon. Tidvis aktiv tilstedeværelse her og nå, uten at man gjør noe «fornuftig» gjør at man kan la framtid og fortid forsvinne for en stund. Vonde minner gir følelse av tristhet, mens gode minner kan gi følelse av mangel. Men dette er minner. Hva vi har NÅ, er det eneste som eksisterer!

Å være i naturen, luke i bedet i hagen, gå lange, raske gåturer, å puste dypt, å rydde opp i miljøet rundt deg, er alle enkle metoder som kan redusere depresjon og gjør deg mer mottakelig for å motta hjelp på andre nivåer. Å leve i et land som Norge med lange mørke vintre har ført til en erkjennelse av at vi må nyte det lyset vi kan skape innendørs. Det er fascinerende hvordan lys blir verdsatt her, og hvor koselig vinternetter kan være. Det er noe man bare kan oppleve her i nord.

I gammel persisk kultur ble ferske basilikumblader tilsatt salaten for å gi glede og takknemmelighet. Safran som ble tilsatt til risen var også noe som skulle bidra til å holde familien glad som helhet.

Ønsker deg en glad mørketid!

Referanser

1. Depression and Coronary Heart Disease. Recommendations for Screening, Referral, and Treatment: A Science Advisory From the American Heart Association Prevention Committee of the Council on Cardiovascular Nursing, Council on Clinical Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention, and Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: Endorsed by the American Psychiatric Association. Circulation. 2008 Oct 21;118(17):1768-75

2. Exacerbation of mood symptoms associated to primary and secondary carnitine deficiency: Santos-Cubiñá J et al Bol Asoc Med P R. 2013;105(3):43-4.

3. Deletion of the background potassium channel TREK-1 results in a depression-resistant phenotype. Hertaux et al. Nat Neurosci. 2006 Sep;9(9):1134-41.

4. Acetaminophen-induced acute liver failure: Results of a United States multicenter, prospective study. Larson AM, Hepatology. 2005 Dec;42(6):1364-72.

5. Subacute liver failure in obese women. Stephen H Caldwell et al. Am J Gastroenterol. 2002 Aug;97(8):2058-62.

6. The phase shift hypothesis for the circadian component of winter depression. Alfred J. Lewy et al Dialogues Clin Neurosci. 2007 Sep; 9(3): 291–300.