Baldermetoden – tverrfaglig samarbeid

Vi har et vidt spekter av behandlere på Balderklinikken som samarbeider om å gjøre deg friskere. Ikke bare er sykdomsbilder ofte av sammensatt karakter, men et og samme «kroppssystem» kan også nås på ulike måter, noe som kan gi større effekt enn én behandlingsform alene.

På Balderklinikken har vi ukentlige møter der alle behandlerne møtes for å diskutere pasienter (anonymt) som er til behandling hos oss. Det dreier seg gjerne om de mest utfordrende pasientene, der den aktuelle behandler sliter med å finne løsninger. Som regel går behandleren fra disse møtene enten med et nytt forslag til løsning fra en kollega innen samme fag, eller behandleren vil foreslå for pasienten å bestille time hos en behandler med en annen bakgrunn. For eksempel vil en ernæringsfysiolog gjerne ikke være like obs på at tarmplager kan være forårsaket av feilstillinger i nakken som det en manuellterapeut er, særlig på grunn av at kostholdsendringer ofte gir gode resultater når det gjelder tarmplager. Langt mindre kan en ernæringsfysiolog behandle slike feilstillinger. Alle slike sammenhenger som ligger noe utenfor ens eget fag kan man lett glemme at eksisterer, eller man har kanskje aldri hørt om sammenhengene.

Ikke bare gjøres slikt samarbeid på de ukentlige møtene. De fleste tilfellene av samarbeid skjer når den enkelte behandler selv har en klar oppfatning av at flere innfallsvinkler vil kunne gi bedre helse for pasienten, enten som støttende behandling for den behandlingen behandleren selv foreskriver, eller som alternativ løsning der egne metoder og innsikt kommer til kort.